نحوه در دست گرفتن قلم و تراشیدن قلم نی

زائده‏های دو سوی قلم را نیز برداشته و سر قلم را با زاویه 22 درجه قط بزنید. بسته به قطر و کیفیت قلم، کمی از پوست پشت آن بردارید تا مرکب را در خود نگه دارد. برای قط زدن نباید با مچ دست بر چاقو فشار آورد بلکه تمام وزن خود را چاقو بیندازید و بدون فشار زیاد دست، قلم را قط بزنید.

در نهایت لازم به ذکر است این توضیحات به بیشتر برای یادآوری اندازه‏ها و روش درست کار است و چون خوشنویسی هنری عملی است، نیاز به مشاهده و حضور در کلاس است.

/ 0 نظر / 30 بازدید