قلم گذاری در خوشنویسی

قلم گذاری در خوشنویسی

قلم گذاری:

در خوشنویسی نستعلیق، در همه حروف و کلمات (به جز استثناها) پهنای نوک قلم در زاویه 60 تا 65 درجه نسبت به خط افقی بر روی صفحه شروع می شود.

تمرین:

پهنای قلم را در زاویه 63 درجه بر روی صفحه قرار داده و بردارید، به طوری که فقط اثر پهنای نوک قلم بر روی صفحه نقش بندد. با یک بار مرکب برداری می توان چند بار این عمل را تکرار کرد. این تمرین را آنقدر انجام دهید تا دستتان به انجام آن عادت کند.

نکته:

دقت کنید قلم بر روی کاغذ حرکت نکند زیرا قلم گذاری فقط به معنی ایجاد اثر پهنای نوک قلم بر روی صفحه است.

/ 0 نظر / 27 بازدید